Εξόρυξη χρυσού και χρυσό

Εξερεύνηση

Η εξερεύνηση του χρυσού είναι περίπλοκη διαδικασία. Χρειάζεται σημαντικό χρόνο, οικονομικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους κλάδους, όπως η γεωλογία, η γεωγραφία, η χημεία και η μηχανική. Ακόμα και τότε, η πιθανότητα μιας ανακάλυψης που οδηγεί σε ανάπτυξη ορυχείων είναι πολύ χαμηλή. Στην πραγματικότητα, μόνο το 10% περίπου των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού περιέχει αρκετό χρυσό για το ορυχείο. Για μία ακόμη φορά είναι γνωστή η πιθανή κατάθεση και η τοπική γεωλογία, το σώμα του μεταλλεύματος μπορεί να μοντελοποιηθεί και να αξιολογηθεί η σκοπιμότητά του.

Ανάπτυξη

Η φάση ανάπτυξης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ορυχείου. Οι επιχειρήσεις εξόρυξης πρέπει να λάβουν τις κατάλληλες άδειες και άδειες πριν μπορέσουν να αρχίσουν να κατασκευάζονται. Αυτό γενικά θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, αν και αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως η τοποθεσία, οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι ανάγκες μεταποίησης μεταλλεύματος. Η κατασκευή δεν μπορεί να περιορίζεται στο ίδιο το ορυχείο. Συχνά, οι επιχειρήσεις εξόρυξης κατασκευάζουν τοπικές υποδομές και ανέσεις για να υποστηρίξουν τόσο τις υλικοτεχνικές όσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και την ευημερία των εργαζομένων και της κοινότητας.